bhvf.se

Berga-Hacksta Vägförening


Kategori:Aktuellt

Info om krav på Momsregistrering av BHVF

  Uppdaterat 2022-11-23 Förfarandet i Skatterättsnämnden är inom kort slutfört, men det finns tillfälle för nämnden att pröva frågorna först vid dess möte i februari 2023. Förhoppningsvis kommer nämndens beslut att publiceras i mars 2023. Tills vidare kvarstår våra råd; den enskilda föreningen måste själv besluta om den ska registrera sig för moms eller inte. […]

Läs mer

Ang. Ventilation och VVS Tjänst Norden AB

Under vecka 15 och 16 delades det ut reklamblad i våra brevlådor från ett företag som heter Ventilation och VVS Tjänst Norden AB. De skriver ”Föreningens Pris” på det utdelade bladet. Detta kan uppfattas som att föreningen har något med detta att göra. Styrelsen och Samfälligheten har INGET med detta att göra. Medlemmar får givetvis […]

Läs mer

Avstängning av Malvavägen på grund av avstängning av Norrgårdsvägen

Som många säkert noterat kommer kommunen att stänga Norrgårdsvägen för genomfart 6 – 12 december, för att riva den utdömda gångbron. För att undvika att Malva- och Orkidévägen blir en smitväg/passage förbi rivningsplatsen, av all slags trafik, kommer vi i samarbete med kommunen att blockera Malvavägen strax efter korsningen med Skogsstjärnevägen under den tid som […]

Läs mer

Arbeten som kommer utföras på övre delen av Skogsstjärnevägen

Vi vill med detta informera om att för planen – övre delen av Skogsstjärnevägen – har styrelsen beställt grävning och förläggning av dränering samt anslutning till övriga dagvattensystemet. Budget ca 50 kkr. Ungefärliga förläggningen framgår av nedan; Vi har begärt att detta görs snarast men vi har idag ingen exakt tidplan men har bett entreprenören […]

Läs mer

Asfalteringsarbeten

Årets asfaltering omfattar kvarvarande delen av Svärdsysslevägen från infarten vid 276:an fram till Skogsstjärnevägen. Hela Murgrönevägen från Mistelvägen fram till Vändplanen. Arbetet inleds vecka 23 med att brunnslock på aktuella vägar byts till teleskopmodell och asfalteringen sker vecka 24.

Läs mer

Eon utför arbete

Tyvärr måste Eon förstärka elnätet med en ytterligare en kabel från Skogsstjärnevägen från elskåpet i höjd med Skogsstjärnevägen 17 Korsa vägen i höjd med anslutningsvägen samt dra på övre delen av vägen fram till fastigheten Hacksta 1:83. Dessutom måste den ytterligare en kabel anslutas precis där Skogssttjärnevägen svänger till vänster mot Malvavägen och även där […]

Läs mer

Årsstämma 2021 Augusti

Årsstämma 2021 augusti / september! Som vi tolkar restriktionsläget just nu i början av juni kommer det att var möjligt att hålla vår årsstämma slutet av augusti eller början av september. Vi tror också att vi kan hålla den i Folketshus (alltså inte behöva tillgripa dansbanan på Ekbacken, det är dock fortsatt ett alternativ ”C”), […]

Läs mer

Årets asfaltering

Årets asfaltering omfattar kvarvarande delen av Svärdsysslevägen från infarten vid 276:an fram till Skogsstjärnevägen, Hela Murgrönevägen från Mistelvägen fram till Vändplanen. Arbetet inleds vecka 23 med att brunnslock på aktuella vägar byts till teleskopmodell och asfalteringen sker vecka 24. Mvh. Styrelsen

Läs mer

Info från EON

Tyvärr måste eOn förstärka elnätet med en ytterligare en kabel från Skogsstjärnevägen från elskåpet i höjd med Skogsstjärnevägen 17 Korsa vägen i höjd med anslutningsvägen samt dra på övre delen av vägen fram till fastigheten Hacksta 1:83. Dessutom måste den ytterligare en kabel anslutas precis där Skogssttjärnevägen svänger till vänster mot Malvavägen och även där […]

Läs mer

eON planerar ett strömavbrott 2020-12-02 9:00-14:00

eON planerar ett strömavbrott 2020-12-02 9:00-14:00. Detta i samband med att de utför uppdateringar och byten av elstationer. Detta är ett planerat avbrott.   Mvh Styrelsen

Läs mer