bhvf.se

Berga-Hacksta Vägförening


Medlemsansvar

Förrättningsdom Berga Hacksta

Allmän Fastighetsinformation GA:3:  GA:3

Karta:  Karta över GA:3

 

 

 

Det är allas vårt ansvar att vi vårdar vårt område så att alla kan trivas och må bra. Vi har alla en del att tänka på. Här några anvisningar och goda råd. Vi har också samlat några instruktioner och tips som finns att läsa här nedan, eller att ladda ner som PDF.

Medlems Instruktioner

Trafiksäkerhet

Tänk på att ni som har buskar o träd som skymmer er utfart till vägen – har ni tänkt på hur mycket bättre det blir om nin backar in på tomten och kör ut på vägen! Då ser ni om någon kommer på vägen! Varför inte prova?

(Berga Hacksta Vägförening Policy för införande av nya fartdämpande eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder)

Länk till Policy

 

Trivsamt område

För att få ett trivsamt område har vi beslutat på årsmöten att soptunnor inte får vara placerade på vägmark. Det ser mycket trist ut när man går runt i området och ser soptunnor som står ända ute vid vägen. Vänligen flytta dessa in på er tomt så får vi alla ett finare område.

De allra flesta fastighetsägarna håller även fint i diket utanför sin tomt. Det är egentligen lätt fixat och det vore verkligen trevligt om ALLA kunde hålla snyggt utanför sin tomt.
Det skulle markant höja trivseln.

Klotter & Skyltar

Vi ber er alla att hålla uppsikt och notera om ni ser någon som klottrar ner våra skyltar. Vi tvingas betala för rengöringen och det är pengar som vi kunde ha till annat. Vi har under senaste tiden haft problem med att de nya trafikskyltarna vid Svärdsysslevägen mellan Mistelvägen och Murgrönevägen har vräks omkull, inte bara en gång utan flera gånger!

Det kan väl ändå inte vara så att det är någon boende inom vårt område som har blivit irriterad över att vi låtit gående fått ”företräde” över biltrafiken? Om ni har någon upplysning om detta vänligen meddela oss då vi i så fall kommer att ta ut kostnaden på personen i fråga.

Mörka tider & sämre sikt

Även om vi har vägbelysning, tänk även på att använda reflexer när ni är ute och går på kvällen så att ni syns ordentligt. Med tanke på synlighet vore det bra om ni som har buskar och träd som skymmer vägbelysningen klipper bort dessa. Detta gäller även er som har buskar och träd som växer utanför tomtgränsen och in på vägmärken – ta bort detta så att sikten och säkerheten blir högre och så att vi bättre kan komma åt diket.

BHVF Instruktioner och tips

Vi har utfärdat en Instruktion på 4 sidor som årsstämman 2013 beslutade om.
Här finns den i PDF. Klicka på länken för att se instruktioner: https://www.dropbox.com/s/v79jmaud52oiw9l/Instruktioner_BHVF_2016.pdf?dl=0

Om ni behöver hjälp och råd utöver vad styrelsen och denna instruktion kan ge, kontakta då en vägingenjör. Styrelsen har varit i kontakt med en vägingenjör på Hoja AB.
Han kan kontaktas på tel: 08-540 627 67, mobil: 070-667 66 27.
Lars-Åce Holm <>
men annan vägingenjör går också bra.