bhvf.se

Berga-Hacksta Vägförening


Info om krav på Momsregistrering av BHVF

 

Uppdaterat 2022-11-23

Förfarandet i Skatterättsnämnden är inom kort slutfört, men det finns tillfälle för nämnden att pröva frågorna först vid dess möte i februari 2023. Förhoppningsvis kommer nämndens beslut att publiceras i mars 2023.

Tills vidare kvarstår våra råd; den enskilda föreningen måste själv besluta om den ska registrera sig för moms eller inte.

Uppdaterat 2023-01-26

Vi får många frågor om vi vet något mer om prövningen i Skatterättsnämnden, det gör vi inte.

Däremot kan vi förtydliga ytterligare kring gränsen 80000 kr/år som måste överskridas för att föreningen överhuvudtaget ska vara berörd av de nya direktiven.

För det första så är det beloppet som uttaxeras som är det avgörande. Skatteverket har tidigare förmedlat ”omsättning exklusive statliga bidrag” men det gäller alltså exklusive alla bidrag.

För det andra så måste den budget som ligger till grund för hur mycket som måste uttaxeras göras exklusive moms på samtliga kostnader. Det innebär att det belopp som måste uttaxeras blir lägre än tidigare, och det är det lägre beloppet som ska jämföras med gränsen 80000 kr. I praktiken innebär det att de flesta föreningar som tidigare haft en uttaxering på maximalt ca 100000 kr inte kommer att överskrida gränsen på 80000 kr när budgeten görs exklusive moms.

Lämna en kommentar