bhvf.se

Berga-Hacksta Vägförening


Arbeten som kommer utföras på övre delen av Skogsstjärnevägen

Vi vill med detta informera om att för planen – övre delen av Skogsstjärnevägen – har styrelsen beställt grävning och förläggning av dränering samt anslutning till övriga dagvattensystemet. Budget ca 50 kkr. Ungefärliga förläggningen framgår av nedan;

Vi har begärt att detta görs snarast men vi har idag ingen exakt tidplan men har bett entreprenören att informera var och en om när eftersom vissa infarter kan bli tillfälligt blockerade så man inte får bilen på fel ställe.

Lämna en kommentar