bhvf.se

Berga-Hacksta Vägförening


Styrelse & Stadgar

Stadgar för BHVF Berga-Hacksta Vägförening

Vi inom styrelsen anser förvisso att en Etik och Integritets Policy är självklar, men har ändock enats om detta dokument som stadsfäster den.

Etik och Integritets Policy för Berga

BHVF Berga Hacksta Vägföreningens styrelse
Ordförande

Sekreterare

Ray Garpenvall

Patrik Deshayes

Ledamot Ray Garpenvall
Ledamot Stefan Berggren  (Ansvarig för medlemmars tillgång till El-Bommen. stefan.berggren1(at)gmail.com)
Ledamot

Ledamot

Daniel Holgersson

Stefan Pettersson

Ledamot

Ledamot

Thomas Turja

Larry Åberg

Revisorer Anders Engqvist, förste revisor
Krister Holmgren, andre revisor
Valberedning Achim Richarz
Lars Berglund
Viktoria Ekenberg

Föreningens PLUSGIROKONTO: 57 34 22-3