bhvf.se

Berga-Hacksta Vägförening


Styrelse & Stadgar

Stadgar för BHVF Berga-Hacksta Vägförening

Vi inom styrelsen anser förvisso att en Etik och Integritets Policy är självklar, men har ändock enats om detta dokument som stadsfäster den.

Etik och Integritets Policy för Berga

Föreningens PLUSGIROKONTO: 57 34 22-3
BHVF Berga Hacksta Vägföreningens styrelse
Ordförande

Sekreterare

Patrik Deshayes

Patrik Deshayes

Ledamot Robert Bergqvist
Ledamot Stefan Berggren  (Ansvarig för medlemmars tillgång till El-Bommen. stefan.berggren1(at)gmail.com)
Ledamot

Ledamot

Daniel Holgersson

Therese Rosdal

Ledamot

Ledamot

Eva Bergholtz

Larry Åberg

Revisorer Anders Engqvist, förste revisor

Krister Holmgren, andre revisor

Valberedning Stefan Pettersson

Achim Richarz

Allmän Fastighetsinformation GA:3:  GA:3

Karta:  Karta över GA:3