bhvf.se

Berga-Hacksta Vägförening


Debitering

Andelstal och debitering gällande Berga-Hacksta Vägförening

Kostnader för att sköta vägarna uttaxeras på vägföreningens medlemmar enligt de regler som beslutats i stadgarna. Alla boende inom området är automatiskt medlemmar i vägsamfälligheten.

Varje medlem/deltagande fastighet har av Lantmäteriet tilldelats ett andelstal. Detta andelstal ligger till grund för debitering av den årliga avgiften.

Avgiften fastställs av årsmötet och är 3000 kr/år. Föreningens PLUSGIROKONTO: 57 34 22-3

Grunden för tilldelning av andelstal är följande:

  • Permanentbostad (enbostadshus eller lägenhet) med utfart mot vägföreningens Väg har andelstal 1,0.
  • Fritidsbostad (enbostadshus eller lägenhet) med utfart mot vägföreningens väg har andelstal 0,5.
  • Obebyggd bostadsfastighet med utfart direkt mot allmän väg eller kommunal gata har andelstal  0,1.

Detta innebär bl a att ändrad användning av en fastighet medför ändrat andelstal. En obebyggd tomt med andelstalet 0,1 får istället andelstalet 1,0 så snart byggnationen påbörjats om syftet är permanentboende.