bhvf.se

Berga-Hacksta Vägförening


Kontakt och Felrapportering

Kontaktändamål

E-post/Web

Tel

Ärende

Vid fel på gatubelysning

Felanmälan OneNordic

Ange tex stolpens nr. o adr

Vid övriga fel och ärenden

 kontakt@bhvf.se

En kort beskrivinning

Ange var/när/hur

Revision

Anders Engkvist

08-540 66167

Förste ordinarie revisor

Revision

Krister Holmgren

08-540 60237

070-510 2307

Andre ordinarie revisor

Valberedning

Stefan Pettersson

 

Valberedning

Achim Richarz

070-787 2303

Grannsamverkan tips/frågor

010-56 31540

dagtid

Grannsamverkan akut (inbrott)

112

Ange exakt plats

Grannsamverkan anmäl

11414

Upplysning vid kris

11313

Adress:

Berga-Hacksta Vägförening, Box 22, 184 21 Åkersberga

Org: 717903 – 8208