bhvf.se

Berga-Hacksta Vägförening


Info från EON

Tyvärr måste eOn förstärka elnätet med en ytterligare en kabel från Skogsstjärnevägen från elskåpet i höjd med Skogsstjärnevägen 17 Korsa vägen i höjd med anslutningsvägen samt dra på övre delen av vägen fram till fastigheten Hacksta 1:83. Dessutom måste den ytterligare en kabel anslutas precis där Skogssttjärnevägen svänger till vänster mot Malvavägen och även där tyvärr kors vägen genom uppgrävning. Entreprenören har lovat att Skogsstjärnevägen inte kommer att vara avstängd, mer någon kort stund, samt att återställa den nyasfalterade vägen. Arbetet nu planerat till mitten juni (tidigare info början juni)

Mvh.
Styrelsen

Lämna en kommentar