bhvf.se

Berga-Hacksta Vägförening


Avstängning av Malvavägen på grund av avstängning av Norrgårdsvägen

Som många säkert noterat kommer kommunen att stänga Norrgårdsvägen för
genomfart 6 – 12 december, för att riva den utdömda gångbron.
För att undvika att Malva- och Orkidévägen blir en smitväg/passage förbi
rivningsplatsen, av all slags trafik, kommer vi i samarbete med kommunen att
blockera Malvavägen strax efter korsningen med Skogsstjärnevägen under den
tid som Norrgårdsvägen är stängd.

Boende Malva- och Vallmovägen bakom avspärrningen måste därför under
denna tid alltid nyttja infarten Orkidévägen.
Vi gör detta för allas säkerhet och trivsel.

Styrelsen Berga Hacksta Vägförening

Lämna en kommentar