bhvf.se

Berga-Hacksta Vägförening


In/Utflyttning BHVF

In/Utflyttning BHVF

Den som är lagfaren ägare vid faktureringstillfället står som mottagare för årsavgiften för hela året enligt de regler som gäller. Eventuell information om framtida ägarbyte saknar betydelse och BHVF varken kan eller får ta hänsyn till annat än vad som framgår av lagfartsregistret vid faktureringstillfället.

Vi råder fastighetsinnehavare som är i försäljningsprocess att, i samband med att man i samband med avslut talar om att den fastighet man köper omfattas av vägsamfälligheten och därtill kopplad avgift, då är det lämpligt att komma överens om hur avgiften för tillträdes-året ska fördelas mellan köpare och säljare.

Det är också trevligt om säljaren talar om för köparen att BHVF finns med en styrelse och var man kan finna hemsidan