bhvf.se

Berga-Hacksta Vägförening


Open Infra påbörjar markarbeten för installation av Fiber

Open infra kommer inom de närmsta dagarna påbörja arbetet att gräva för Fiber.

Det är till dem som anmält ett intresse för att ansluta sig till Open Infras fibernät.

Se nedan meddelande från Open Infra.

 

” Ämne: Nu startar vi!

Hej

Vi kontaktar dig från Open Infra angående leveransen av din fiberanslutning.

Nu i dagarna så kommer flera grävlag att starta det mödosamma arbetet med att gräva fram fiber till dig. 

Det innebär mycket personal som springer runt i området med maskiner som bullrar. 

Du kommer inom kort att bli inbokad för installation och tomtprojektering, det sistnämnda är alltså en planering som vi går igenom med dig på plats gällande hur vi ska gräva på din tomt för att nå ditt hus.

Vi kommer medvetet att hålla oss ifrån asfalt så mycket som möjligt och når ditt hus i flesta fall från grönyta.

Det största arbetet innefattar att gräva fram stamkabeln som ger matningen till ditt område som sedan förgrenas in på din tomt.

Installationen vi utför hos dig kommer att ske innan stamkabeln är helt klar vilket innebär att ditt uttag kommer inte att fungera direkt efter att installationen är slutförd, utan den driftsätts i efterhand när stamkabeln är på plats hela vägen och ihopsvetsad.

Vi kommer att driftsätta din anslutning från håll och då är det mycket viktigt att du låter strömkabeln sitta kvar så att uttaget har ström i sig, om det inte har det så kan vi inte driftsätta dig. Installatörerna kommer att lämna strömkabeln i när de går från dig, låt alltså denna sitta kvar precis som den är.

Målet är att du och dina grannar är driftsatta innan året är slut, vilket innebär att det blir fullt ös från och med nu.

Vänliga hälsningar

Open Infra | kundtjanst@openinfra.com

Stadsnätsbolaget, Öppna Stadsnät och Svensk Infrastruktur heter från 2020 Open Infra. Vi erbjuder etablering, drift och underhåll av fiber och tillhörande tjänster till privatpersoner, företag och kommuner i Sverige och Europa.

Information om din faktura och delbetalning

Du kommer att få totalbeloppet på två fakturor till din e-post och med det utskicket får du även en länk till Svea Ekonomi om du vill dela upp betalningen. Mer information finns på openinfra.com/kundtjanst

Lämna en kommentar