bhvf.se

Berga-Hacksta Vägförening


Elnätsarbete på Svärdsysslevägen och Vallmovägen Startar V.45

Elnätsarbete på Svärdsysslevägen och Vallmovägen Startar V.45

E.ON. Energidistribution Förnyar Elnätet på Svärdsysslevägen och Vallmovägen i Åkersberga. (Se karta)

E.ON Energidistributions mål är att ni ska ha en säker elleverans och därför förstärker vi nu elnätet i ditt närområde.

Det är Vattenfall Services Nordic AB som kommer utföra arbetet på uppdrag av E.ON. Fältarbetet beräknas starta vecka 45 och pågå cirka 4 veckor.

Arbetet utförs under normal arbetstid (07-17).

Vi kommer att byta ut Transformatorstationerna på Svärdsysslevägen och Vallmovägen. För att vi ska kunna utföra arbetet säkert och med minimal avbrottstid kommer vi att använda oss av en tillfällig Transformatorstation under byggtiden. Vi kommer även att behöva att stänga Svärdsysslevägen för genomfart under byggtiden. På bifogad karta kan Ni se vart våra avspärrningar hamnar.

På Vallmovägen kommer vi att utföra kabelschakt preliminärt under V48.

Under arbetets gång kommer vi att använda oss av grävmaskiner och lastbilar som kan upplevas som störande, men vi hoppas på Er förståelse och att Ni har överseende med det

Schaktarbetet utförs utav Sunaru AB på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB

Strömavbrott kommer att aviseras separat

Kontakta Oss

Har du frågor kring vårt arbete, eller vill upplysa oss om något, är du välkommen att höra av dig till Anes Bukaric, (Projektledare Vattenfall Services Nordic) på telefon 076-8249768, anes.bukaric@vattenfall.com

Med vänlig hälsning

Anes Bukaric

Vattenfall Services Nordic AB

 

 

Lämna en kommentar