bhvf.se

Berga-Hacksta Vägförening


Historik (inlägg från BHVF.nu)

20170419

Protokoll från stämman 2017-04-06 är nu justerat.

20160407

Årsmöte har hållits i Folkets hus, 6 April
Protokoll kommer strax att läggas upp här.

20170313

VA-arbeten vid Skogsstjärnevägen 12
F.o.m onsdag 2017-03-15 t.o.m fredag 2017-03-17 kommer Roslagsvatten att utföra VA-arbeten nära bommen. Vägen behöver stängas av under pågående arbete. Räddningtjänsten är informerad om avstängningen.

20170227

Lokal är bokad för årsstämman, Folkets hus, 6 April 18:30
Om ni har något ni vill väcka som motion, skicka detta till

OBS skicka så snart som möjligt, före slutet av februari.

20161209

Ny beläggning med bärlager lagd Svärdsysslevägen och Rödsysslevägen!
Med ”illa dold stolthet” kan styrelsen informera om att vi under november 2016 gjort den första större vägförbättringen, på en del av områdets förmodligen sämsta vägavsnitt. Någon boende där har under arbete uttryckt att under vederbörandes 30 år har inget gjorts åt detta vägavsnitt – Nu har det hänt! Det är nästan vackert med den svarta vägbanan mot den vita snön.

Boende längs vägen har sannolikt märkt förbättringen, men för övriga i andra delar av området vill informera att när vi såg möjlighet att inom årets budget kunna göra en avsevärd förbättring grep vi chansen trots Fader Frost. Vi börjar successivt beta av det behov som finns.

Styrelsen önskar ett Gott slut på 2016 och ett Gott Nytt 2017❣

20161126

Glada Vägnyheter❣
Nu är de nya elcentralerna klara och försedda med atomur så att vi lättare kan anpassa belysningen efter det faktiska behovet. Dessa har nu också elmätare så att vi kan få en lägre kostnad för elförbrukning än den tidigare schablon­baserade. Vi har också aktivt inspekterat och rapporterat belysningsfel där de flesta nu verkar åtgärdade.

Vi riktar nu fokus mot väg­för­bättring­ar. Vi har inspekterat de 5.55 km eller 23500 m² vägar vi har att underhålla och arbetar på en 5-årsplan för förbättringar. Mer detaljer kan läsas i det infoblad som ni har fått i brevlådan.

20161005

Asfaltsarbeten Sörgårdsvägen!
Inom kort kommer asfaltsarbeten att påbörjas på Sörgårdsvägen mellan 2:a och 3:e vägbulan från infarten. Ni som bor på Sörgårdsvägen och är närmast berörda har fått ett utskick om detta i brevlådorna…
PS. vi beklagar att riset efter trädet på Orkidévägen ännu inte är bortforslat. Vi har nu påmint kommunen om detta.

20160925

Goda nyheter!
Nu kan ni rapportera fel på belysningsanläggningen direkt till One Nordic, en länk, alltså denna finns på sidan Kontakt o Felrapp.

20160905

Trädet vid allmänningen Orkidévägen-Svärdsysslovägen
som hade fallit över vägen, är nu nedtaget och bortforslat. Kommunen har lovat ta hand om högen med sly.

20160830

Goda nyheter!
Som ni sett i era brevlådor från augusti informationsblad är nu övertagandet av belysningsanläggningen klart. Vi har betalat en första rat om 625000 kr till OneNordic och anläggningen blir formellt vår från 2016-10-01. Återstående summa på 406250 kr skall betalas före 2017-06-01.

20160530

Rödsysslevägen tillfälligt avstängd!
En större vattenläcka har inträffat i närheten av Rödsysslevägen 12. Vägen är avstängd tills detta är avklarat. Arbetet beräknas vara klart senast onsdag 1 Juni.

20160513

Protokoll från stämman och faktura för årsavgift kommer att delas ut i brevlådorna under helgen.

20160508

Protokollet för årsmötet klart! Finns att ladda ner här.

20160420

Årsmöte har hållits i Folkets hus, 20 April
Protokoll kommer strax att läggas upp här.

20160408

Den slutliga årsberättelsen för Verksamhetsåret 2015 inkl revision nu upplagd!

20160404

Material inför stämman den 20 April Årsberättelse och dagordning. har nu delats ut i brevlådorna

20160222

Lokal är bokad för årsstämman, Folkets hus, 20 April 18:30
OBS motioner till stämman skall ha inkommit senast 2016-02-29
Skicka motioner till
OBS om ni vill ha snabb info via e-post, skriv till
, ange ämne/subject: snabbinfo

20160210

Föreningens tidigare domän bhvf.se är nu nedsläckt, därmed inte längre någon risk för förvirring, vilken website som gäller.
Det är snart dags för årsstämma, preliminärt datum är 2016-04-20 kl 18:30, lokal ännu ej bestämd.
Viktigt inför stämman är att motioner till stämman skall ha inkommit senast sista februari, dvs 2016-02-29
Skicka motioner till Motionerna kan skickas som text eller som .doc el .odt. Motionerna kommer att presenteras här så att de går att läsa och ta ställning till. Skriv Motion som ämne och förklara tydligt vad som avses.
Fullmakter behövs för de stämmobesökare där alla delägare inte kan komma En fullmaktsmall kommer att läggas upp här så att ni kan printa ut och ta med.

20160128

Styrelsen har haft viss dialog med One Nordic om belysningsfrågan som är vår största och kostsammaste fråga. Vi har beslutat att besikta den anläggning som finns innan vi söker ett avslut i denna fråga.
Styrelsen har också beslutat att inte ta ut några arvoden för 2015. Flera av den nya styrelsen anser att det inte är moraliskt försvarbart med arvoden. Speciellt inte i ett läge där vi behöver hålla tillbaka alla kostnader för att kunna hantera den enormt kostsamma belysningsfrågan. De 50000 kr som beslutades av årsstämman i April-Maj (mötet ajournerades i April återupptogs i Maj) att fördela bestämdes att användas för investering istället för arvode.

20151225

Styrelsen har nu haft möte om belysningsfrågan. Ytterligare besked om hur detta förlöper kommer snart.
PEAB påbörjar grävarbeten måndagen 28 Dec på Malvavägen, vid dagiset. Arbetet beräknas ta ca en dag. Under denna tid kommer infarten att vara avspärrad och trafiken hänvisas till andra änden av Malvavägen.
Om underhåll, ser något som inte fungerar, tex ett avlopp som är stopp, meddela detta till , alternativt ring support.

20151111

Kommunen har börjat göra förbättringar på busshållplatsen vid Mistelvägen (och fixar förhoppningsvis så det blir bättre utfart också). Arbetet räknas ta ca 2-3 veckor, under denna tid är utfarten Mistelvägen stängd.

20150927

Vi kan nu glädja med att cyckelvägen mellan Spånlöt och Backsippevägen är klar, och lyse till denna väg är inkopplat. I skrivande stund är det möjligt att det t.o.m är igång.

20150923

Arbetsmötet var framgångsrikt. Angående PEAB istället för Törnskogen som vi hade förra året så är en anledning att Törnskogen var fullbokade nu, så vi kunde inte få någon offert från dem. Vi diskuterade belysningsfrågan, men vi har ännu inte tagit några stora steg. Vi beslutade också att göra något åt den ”rondell”-pinne som finns vid korsningen Orkidévägen-Svärdsysslevägen som kan missupfattas som en ”vägdelar”-pinne.

20150920

Styrelsen har haft möte och beslutat sig för en leverantör av vinterunderhåll, PEAB
Onsdagen 20150923 har styrelsen ett arbetsmöte där detaljer om vinterunderhåll, resp några säkerhetsfrågor som rests skall beslutas och åtgärdas.

20150824

Styrelsen har haft möte och håller nu på att ta fram en plan för vinterunderhåll och söker efter lämpliga leverantörer för vägunderhåll. Vid nästa möte 20150920 kommer beslut att fattas om vilka som kommer att anlitas. Om någon har förslag, hör av er i god tid före detta ()

20150819

Kommunen har startat ett bygge av cykelväg mellan Spånlöt och Backsippevägen.

20150520

Den 20 Maj 2015 vid ett förlängt årsmöte, valdes en ny styrelse för BHVF. Ordförande: Ray Garpenvall Sekreterare: Patrik Deshayes,
Ledamöter: Stefan Berggren, Daniel Holgersson och Roland Orre.
Fr vänster till höger: Roland Orre, Patrik Deshayes, Daniel Holgersson, Stefan Berggren, Ray Garpenvall.

Listan av årsmöten inkluderar nu protokoll från den senaste stämman 20 Maj 2015 (det som delades ut i brevlådorna 25 Juni 2015)! Den nuvarande listan av årsmöten finns här.

 

Lämna en kommentar